Sentencje

Arystoteles
By zapragnąć przyjaźni, nie trzeba wiele czasu,
lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.
Drogi przyjaciel Plato, ale droższa prawda. 
Kochać - to zaprzeć się samego siebie, porzucić wszelki możliwy umiar oraz rozsądek - i pędzić najkrótszą drogą do krainy najwspanialszej rozkoszy, kochającej ludzkie serce.
Nadzieja jest snem na jawie.  
Świat nie nie ma początku i nie będzie miał końca.
Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy:
pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.
 
Cyceron
Co innego jest ukrywać, co innego przemilczeć.
Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły.
Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą 
i stosowanie do niej żyć.
Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.
Dobrze powinno dziać się dobrym, a źle złym.
Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna.
Historia nauczycielka życia. 
Historia - świadek czasu.
Kto cierpi, ma pamięć. 
Najbardziej przeszkadza ludzkiemu życiu ten,
kto posiada dobro, wybiera zło.
Niektórzy są ludźmi nie z istoty, lecz z imienia.
Nie ma tak dobrze bronionej fortecy, której nie można
by zdobyć pieniędzmi. 
Nikt nie umrze za ojczyznę bez wielkiej nadziei nieśmiertelności.
O czasy! O obyczaje!
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.
Pieniądz jest nerwem wojny.
Pieniądz nie śmierdzi. 
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy.

Demokryt 
Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwo nieuków.
Nigdy niewolnik pieniądza nie będzie uczciwym człowiekiem.

Diogenes
Bieda jest sama z siebie nauczycielką i podporą filozofii.  
Bo do czego filozofia nakłania słowami, 
do tego bieda zmusza w praktyce.
Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo.

Epikur
Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów.
Przyjaźń jest chyba największym darem, 
jaki mądrość może ofiarować, 
aby uczynić szczęśliwym całe życie.
Wszelki ból jest złem,ale nie każdego bólu należy unikać.

Eurypides
Bez bólu i cierpienia nie istniejemy.
Dobro i zło zawsze ze sobą graniczą.
I niech ziemia nie będzie ciężka dla twych prochów.
Morze, ogień i kobieta - to trzy nieszczęścia.
Niech zostanie wysłuchana i druga strona.
Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.
Rozmaitość cieszy.

Ezop
Często cierpienia dają ludziom pouczenie. 
Zawsze jest człowiek bardziej cierpiący od ciebie.


Homer
Nie ma nic słabszego na Ziemi niż człowiek.

Horacy
Choćbyś się pysznił swym bogactwem, nie zmieni to twojej wartości, nie uczyni cię lepszym.
Jesteśmy skazani na śmierć i my, i wszystko, co nasze.
Łatwiej przywłaszczyć sobie wór pieniędzy niż łuk mądrości.
Największa jest miłość matki, druga - psa, trzecia - kochanki.
Nie trzeba tracić nadziei.
Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. 
Śmierć jednakowo zbiera swoje żniwo w chatach 
biedaków i pałacach królów.
Śmierć kresem ostatnim i wszystkiego.
Śmierć pustka jednaka.

Menander
Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem. 
Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją. 
Przyjaciół i nieprzyjaciół trzeba sądzić jedną miarą.


Parmenides
Istota cierpienia jest nie do poznania, chociaż jest 
nam wszystkim wspólna.

Platon 
Często w małżeństwie pierwej się rodzą przykrości niż dzieci. 
Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba.
Dobrzy to ci, którzy zadowalają się marzeniami o tym,
co źli rzeczywiście robią. 
Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. 
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre
- w tym cel rozumnego życia.
Śmierć jest oddzieleniem się duszy od ciała. 

Protagoras
Człowiek miara wszechrzeczy.
Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, 
kto morze wybrać mniejsze.

Owidiusz
Być zakochanym to być szalonym przy zdrowych zmysłach.
Czas, pożera rzeczy.
Gdy będziesz szczęśliwy, będziesz miał przyjaciół. Gdy czas się zmienią, zostaniesz sam. 
Jednocześnie kochać i zachować rozsądek,
to nie jest dane nawet Jowiszowi.
Mężczyznom przystoi ubiór niedbały.
Miłość sycić trzeba słodkimi słowy.
Moje nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję.

Seneka
Dobro nie rodzi się ze zła.
Dobrze jest być sławnym. Ale pewniejsze jest mieć pieniądze. 
Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym.
Nie można wskazać tak nieszczęśliwej rodziny, żeby nie znajdowała pociechy w istnieniu jeszcze nieszczęśliwszej. 
Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy.
Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć im.
Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. 
Przyjaźń zawsze jest pożyteczna, a miłość często szkodliwa. 
Trzeba całego życia, aby nauczyć się żyć.
Umysł osiąga doskonałość dzięki jednej rzeczy:
dzięki niezmiennej wiedzy o tym, co dobre i złe. 
Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią
i grobem żywego człowieka.

Sokrates 
Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem.
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść.

Teokryt
Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będzie nadzieja. 

Terencjusz
Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce.
Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość - przyjaciół.