Dobro i zlo

 A ja myślę, że całe zło tego  świata bierze się z myślenia.
Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkowicie ku temu nie mających predyspozycji.
Andrzej Sapkowski


Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.
Edmund Burke

Albowiem dobro osiąga się tylko wtedy, gdy świadomie walczy ze złem. Dobro nie wystawia na pokusy traci na wartości, jest jak fałszywe złoto.
Dorota Terakowska

Anioł nigdy nie upada.
Diabeł upada tak niski, że nigdy się nie podniesie.
Człowiek upada i powstaje.
Fiodor Dostojewski

Charaktery z natury złe nie zmieniają się.
Menander

Czasem trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.
Niccolo Machiavelli

Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić.
ks. Józef Tischner

Czy trzeba popełnić zło, by umieć czynić dobro?
Mikołaj Gogol

Dobro i zło, czy rzeczywiście dzieli je wyraźna linia?
Alex Kava

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru.
Mahatma Gandhi

Dobro jest zadłużone po uszy u zła.
Ryszard Nowosielski

Grzeszyć to nie znaczy czynić zło. Grzeszymy naprawdę, nie czyniąc dobra.
Pier Paolo Pasolini

I zło chce nas jedynie uszczęśliwić.
Stanisław Jerzy Lec 

Jest dobroć,
która niczego nie pragnie
i jest mi odmówiona.
Anna Kamieńska


Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba tylko przekartkować złe.
Ernst Junger

Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeśli konieczność
nie zmusi ich do tego, by byli dobrzy.
Niccolo  Machiavelli


Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.
Aleksander Dumas (syn)


Należy starać się o dobro głównie przez walkę ze złem.
Tadeusz Kotarbiński


Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju.
Benjamin Franklin

Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem znacznie potężniejszym niż przemoc.
Lew Tołstoj

Wzajemnie zasilamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem.
Mieczysław Maliński

Zło, które ci wyrządzono, zamieniaj w sobie na dobro.
Mikołaj Gogol